Catalunya rebrà més de 300 milions d’euros per a rehabilitació d’habitatges i construcció residencial de lloguer social

El Consell de Ministres ha anunciat la distribució territorial i els criteris de repartiment de 1.889 milions d’euros dels fons europeus Next Generation que serviran per a finançar actuacions de rehabilitació residencial i construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients. Els fons es distribueixen entre les diferents comunitats en proporció al nombre de llars, segons les últimes dades de l’Enquesta Contínua de Llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), tot i que la distribució territorial i els criteris de repartiment encara s’han de sotmetre a la Conferència Sectorial d’Habitatge i Sòl.   

D’aquests 1.889 milions d’euros, 1.389 milions es traspassaran aquest 2022 i serviran per a finançar la rehabilitació i regeneració d’habitatges, barris i edificis residencials, mentre que els 500 milions d’euros restants es traspassaran a partir del 2023 i es destinaran a la construcció d’habitatges en règim de lloguer social. Així, es pretén reduir en un 30% el consum d’energia primària no renovable promovent, per exemple, el canvi de finestres, el desplegament de sistemes de calefacció alimentats amb energies renovables o la renovació de sistemes de calefacció i de refrigeració obsolets.  

Aquestes subvencions estan incloses al Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana”. 

Catalunya rebrà 224.504.070 euros pel programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials durant el 2022 i 80.815.000 euros pel programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients pel 2023. Aquestes xifres suposen un 16,16% del pressupost total i sumen 305.319.070 euros que Catalunya rebrà entre 2022 i 2023. 

La distribució territorial d’aquests 1.889 milions d’euros es sumarà als 1.151 milions del programa de rehabilitació residencial transferits el 2021 i als 500 milions del programa d’habitatge social transferits el 2022. 


Fuente: www.gencat.cat